Melkkoeien

Er zijn 110 melkkoeien op het bedrijf. Het ras is HF.
Het rollend jaargemiddelde is 9100 kilo melk met 4,07 % vet en 3,3 % eiwit.

De melk van onze koeien wordt door de Coƶperatie EkoHolland melk op maat opgehaald
en verder verwerkt tot de meest uiteenlopende zuivelproducten.