Voederwinning

Loonbedrijf van Gastel brengt in het voorjaar met de sleepslang de drijfmest op het land.

Elke 5 jaar wordt er vruchtwisseling toegepast met aardappelteelt. Als de aardappels gerooit zijn wordt er weer gras ingezaait.

Loonbedrijf de Bruijn maait, harkt en hakselt het gras.Het gras wordt indien nodig door ons zelf geschud met een lely 1020 schudder.

Loonbedrijf de Bruijn verzorgt de maïs oogst. De maïs wordt ook in de sleufsilo’s opgeslagen.